Steny bytu

Je čas letných prázdnin. Mnohí zavítane do hradov, zámkov, kaštieľov. Kocháme sa pohľadom na zručnosť predkov a fantáziu architektov. Mnohé priestory sú prístupné oku domáceho a zahraničného návštevníka.
Nádherné drevené mozaiky  stien zdobené dobovými obrazmi nás vrátia pár storočí späť .Úžasná zručnosť vtedajších majstrov nás nemôže nechať chladnými. Každý jeden detail steny, stropu je vypracovaný do bodky. Niet miesta na stene, ktoré by bolo uniklo pozornému pohľadu  vtedajších majstrov :architektura.jpg

  • Rohy stien
  • Podokenné pásy
  • Dverný priestor
  • Výklenky pre  nábytok
  • Zapustenie obrazov do stien
  • Každý jeden detail

 Vedľa kaštieľa idem navštíviť aj skanzen. Ostrý protiklad  k bývaniu v kaštieli či na zámku:
Strohosť stien čiastočne tu aj tam zmiernená modrou farbou.
Aj toto sú obrazy histórie. Je to výpoveď dávnych čias !
Čo ostane po nás ? paneláky sa celkom isto rozpadnú- z čoho budú čerpať skutočné, pravdivé informácie o našich bytoch potomkovia o 500 rokov ?
Čo sa zachová ?
Naše steny zdobené tapetami z nedávnej histórie, alebo súčasné strohé steny pripomínajúce biedu v skanzene ?
Zachovajú sa obrazové, digitálne dokumenty ?
Stavby ako také totiž celkom určite nie ! Čo po nás zostane ?
Môcť sa premiestniť tak o pár storočí dopredu a môcť tak sledovať obyvateľov v ich obydliach a skúmať ich názory na našu dobu v kontexte tisícročnej histórie !interiér.jpg

  • Kto by to nechcel ?

Možno by sme sa dozvedeli o sebe viac, ako si dnes vieme vôbec pripustiť. História je neúprosná a po uplynutí stáročí nie je hádam ani  tak skreslená a manipulovaná ako v súčasnosti.
Kde budú ľudia bývať vtedy ? Čo budú mať na stenách ? z čoho budú vytvorené ich obydlia ?
Bude vtedy ešte vôbec existovať ľudstvo na zemi ? Nezničí sa planéta nešetrným zaobchádzaním skôr ? Alebo sa ľudstvo presťahuje zo spustošenej Zeme na inú planétu ?