Postup založenia s.r.o.

Postup založenia s.r.o. – ak sa spoločníci alebo jednotlivec rozhodne založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, jedným z prvých krokov, ktoré by mal spraviť je že si určí v akej oblasti, alebo v čom chce podnikať. Následne je potrebné rozhodnúť o adrese spoločnosti, pod ktorou sa zapíše do Obchodného registra. Táto adresa bude zároveň predstavovať sídlo spoločnosti. Ďalším dôležitým krokom pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je zvolenie obchodného mena.

SRO postu

Meno by malo byť vhodne zvolené z toho dôvodu, že bude poznávacou značkou firmy, ktorá by ju mala odlišovať od konkurencie a ostatných firiem. Preto by obchodné meno nemalo byť rovnaké ako meno inej spoločnosti. Obchodné meno musí obsahovať názov doplnený o spoločnosť s ručením obmedzeným, prípadne skratku spol. s.r.o. alebo s.r.o. Zásadným rozhodnutím je aj výber spoločníkov, ktorí poskytujú peňažné alebo nepeňažné vklady. Okrem spoločníkov je podstatným aj určenie konateľov spoločnosti, ktorí ju budú viesť. Za veľmi významný krok sa považuje aj výber správcu vkladu, teda osoby, ktorá bude zodpovedná za nakladanie s vkladmi spoločníkov. Čo sa vkladov týka, pri viacerých spoločníkoch by mal každý z nich dať vklad minimálne 750 eur, pri jednotlivcovi je to plná suma minimálne 5000 eur. Po dohodnutí všetkých predchádzajúcich dôležitých krokov by malo nasledovať podpísanie dokumentov.

Postup sro

Najdôležitejším dokumentom pri s.r.o. je Spoločenská zmluva, v prípade viacerých spoločníkov, alebo Zakladateľská listina v prípade jedného zakladateľa. Po podpísaní všetkých dôležitých dokumentov a listín nasleduje ohlásenie spoločnosti na Živnostenský úrad, čo sa dá urobiť elektronicky, prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom. Ešte pred zápisom spoločnosti do Obchodného registra je nevyhnutné získať súhlas správcu dane, Sociálnej poisťovne a preveriť, či spoločníci nemajú exekúcie. Po tomto kroku sa Spoločnosť s ručením obmedzeným môže zapísať do Obchodného registra, pričom za deň jej vzniku sa považuje práve deň zápisu. Medzi posledné kroky patrí zaregistrovanie spoločnosti na Daňovom úrade a aktivovanie elektronickej schránky pre právnické osoby.