Služby právnika využijete aj pri stavbe či rekonštrukcii domu

Chystáte sa stavať rodinný dom alebo ste práve zdedili, prípadne zakúpili objekt, ktorý je určený na rozsiahlu celkovú či čiastkovú rekonštrukciu? Potom je pred vami pomerne náročný životný krok a zdĺhavý proces, na ktorého konci by síce mal byť výsledok podľa vašich predstáv, ale toto je iba teória. Každý z nás si v takom prípade praje úspech a ľahký priebeh celej operácie, avšak nie vždy tomu tak je v praxi.

skúsený právnik

Ak staviate alebo opravujete dom svojpomocne, vlastníte stavebnú firmu alebo ste zručný domáci majster a práce sú takého rozsahu, že si poradíte sami, potom bude stavba prebiehať plne vo vašej réžii, ale ak oslovujete externú stavebnú spoločnosť, ste plne závislí na jej činnosti, a to môže prinášať isté úskalia. Napríklad firma nedodrží požadovaný termín výstavby, použije nevhodné či úplne odlišné technológie a materiály uvedené v stavebných plánoch, a taktiež nedodrží stanovenú cenu, kedy na vás na záver po kolaudácii stavby požaduje výrazne vyššiu čiastku.

stavba domu

Stavebné práce tohto rozsahu, to nie je halierová položka, figurujú tu desiatky či stovky tisíc Eur, a namiesto bezproblémovej výstavby a radosti z pôvodného zámeru potom prichádza rozčarovanie a sklamanie. Toto je jeden z dôvodov, prečo stavbu či rekonštrukciu domu podchytiť aj po právnej stránke a nechať si vypracovať u advokáta v Banskej Bystrici zmluvu o dielo, prípadne už vyhotovenú zmluvu na vyžiadanie konzultovať s majiteľom stavebnej spoločnosti alebo s ich právnikom.

V zmluve o dielo musia byť uvedené všetky právne náležitosti, teda okrem predmetu zmluvy napríklad termíny plnenia zmluvných dojednaní, povinnosti oboch strán, zohľadnenie autorských práv, zodpovednosti za prípadné škody a závady zistené v priebehu výstavby aj pri kolaudácii, sankcie za nedodržiavanie zmluvných pravidiel a ustanovení a tiež možnosť od zmluvy o dielo odstúpiť. Skúsenému právnikovi by skrátka nemal uniknúť žiadny detail.