Open space priestory alebo efektívny kompromis

Predovšetkým zahraničné administratívne priestory, respektíve kancelárske pracoviská sú typické interiérom, ktorý je síce viditeľne rozdelený na niekoľko častí, ale v týchto častiach nevzniká dusná izolácia s nedostatkom svetla. Rozdelené časti sú orientačne oddelené a majú istú dávku súkromia, avšak z celkového pohľadu sú ako keby jasnou súčasťou celku.Pracovný kolektív, porada.jpg
Aj slovenské firmy a pracoviská si začínajú obľubovať tento trend, ktorý je možné dosiahnuť prvkami, akými sú estetické presklene steny. Nielen pracoviská, ale aj oddychové či hracie zóny,… disponujú značným oddelením, avšak kvalitnou priepustnosťou svetla, odvzdušnenou atmosférou a optickým rozšírením priestorov, čo sa pozitívne podpisuje pod psychický stav a výkonnosť ľudí, ktorí sa v týchto miestnostiach pravidelne nachádzajú, respektíve tu pracujú.

  • Je ale rozdiel mýliť si takýto zorganizovaný priestor s otvoreným alebo „open space“ interiérom.

Otvorený „open space“ interiér
Ponúka podobné pozitíva, ale naopak aj veľa negatív spojených s ruchom a nedostatkom súkromia. Na jednej strane vzniká efektívnejšia tímová spolupráca, čo je vhodné napr. pre predajcov, na druhej strane ale upadá schopnosť sústrediť sa, čo nie je vhodné pre pozície, ktoré si vyžadujú potrebnú dávku „izolovanosti“ a koncentrácie (napr. účtovníci).
Pre mnohé prípady, pracoviská a pozície tak exituje estetický kompromis, akým sú už zmienené sklenené deliace priečky.Muž a žena, obchodníci, kolegovia.jpg
Takéto rozdelenie sklenenými priečkami sa síce približuje modelu „open space“ kancelárií z hľadiska pohodlia, ale na druhej strane je vytvorená vyššia dávka súkromia a atmosféry, v ktorej sa dá kvalitnejšie sústrediť. Z vizuálneho hľadiska sa vytvára kontakt, takisto nechýba potrebná priepustnosť svetla, avšak výhodou je izolácia hluku či možných stresových situácií. Pokiaľ pri jednom stole vzniká panika či zbytočná nervozita, druhého zamestnanca tento problém nemusí rušiť od jeho práce, o čo sa postará práve sklenená stena.