Nieje programátor ako programátor

Založiť si vlastný internetový projekt nie je nič čo by nezvládol každý kto vie narábať s počítačom. Možno sa to nezdá, ale tento fakt už pochopili nielen veľké spoločnosti ako Facebook či Google ale aj podstatne menšie podniky. Preto niet divu sa internet je plný na ponuky založenia si internetovej stránky do pár minút aj bez znalosti kódovania a programovania. Tieto dva pojmy sú si síce podobné a  o obidvoch prípadoch si pod týmto pojmami predstavujeme chlapíka ktorý celý deň presedí pri počítači. A v sluchátkách mu hrá hudba z YouTube. Obecne platí že obaja robia to samé a nemá zmysel si nejako nahovárať že jeden je viac ako druhy, hoci sú rozdiely. Pretože je to ako keby ste porovnávali vodiča dodávky čo pracuje pre jednu spoločnosť s vodičom čo robí pre druhú spoločnosť. A riešili by ste iba kto šoféruje, pričom je asi zrejme keď sú vodiči že šoférujú obaja.technologie.jpg
 
Teoreticky tu nie je medzi pojmomkóder a pojmomprogramátor rozdiel žiadny. No v bežnej praxi je to zaužívané trocha ináč. Hoci sú moderné internetové stránky postavené nielen na značkovacím jazykom HTML a štýlovacím CSS-kom tam to zväčša kódovanie konči a začína programovanie napríklad v PHP . Ale to je považované za plnohodnotný programovací jazyk. Ktorého aspoň základy musí ovládať každý, a tak sa nedá jednoznačne povedať že je niečím menej. Skôr sa dá povedať že sa iba venuje jednej z oblastí programovania.umělá inteligence.jpg
 
Naproti tomu programátor internetových stránok, musí povinne ovládať všetky  jazyky a nielen ten svoj a ostatné len tak zbežne. Samozrejme ak sa tu bavíme o čistokrvnom programovaní tak potom je tu jeden zásadný rozdiel a to že je sú tu naviac premenné. Ale to je asi tak jediný rozdiel ktorý je čo sa práce ako takej týka. Tu ale treba podotknúť že aj programovacích jazykov je podstatne viac a riešia sa tu často oveľa zložitejšie problémy ako to či reklamný banner bude dole alebo úplne dole. Z tohto dôvodu majú niektorý pocit že sú niečo viac. Ale koniec koncov je to iba pocit.